Please click 'CONTINUE' to see content specific to your location and shop online.

CONTINUE
 • NSP-PCO 滤芯
 • NSP-PCO 滤芯
 • NSP-PCO 滤芯
 • 将图片加载到图库查看器,NSP-PCO 滤芯
 • 将图片加载到图库查看器,NSP-PCO 滤芯
 • 将图片加载到图库查看器,NSP-PCO 滤芯

NSP-PCO 滤芯

常规价格 ¥1,799.00
单价  单价 

产品介绍:

 • 拥有专业银离子H13 HEPA滤网,高效滤除99.97%小至0.01微米的微粒
 • 美国权威研究机构MRI Global实证,能于30分钟内消灭多种病毒包括流感病毒、金黄色葡萄球菌及空气悬浮细菌等
 • 五重消毒净化技术 (初效滤网﹑专利银离子HEPA滤网﹑光触媒﹑UV-C灯﹑等离子消毒层)
 • 有效消灭病毒和细菌,防止二次感染
 • 滤网一般可使用 6 至 18 个月(运作 2000 小时)